Poměr obvodu pasu a boků (WHR)

Waist–hip ratio

Poměr obvodu pasu a boků, anglicky waist–hip ratio nebo též waist-to-hip ratio (zkráceně: WHR) je poměr mezi obvodem pasu ku obvodu boků. Výpočet WHR se provádí jako podíl obvodu pasu (anglicky waist) a boků (anglicky hips).

Jak a kde měřit

Obvod pasu: by měl být měřen vprostřed mezi spodním okrajem posledního hmatatelného žebra a vrcholem kosti kyčelní s využitím měřidla, které je odolné proti protahování, a pod tahem, jako by na měřidle bylo zavěšeno 100 g závaží.

Obvod boků: by měl být měřen v místě, kde mají hyždě největší vypoulení, paralelně k rovině podlahy.

Měření WHR

Vždy měřte přímo na tělu (ne přes oblečení). Je třeba zaujmout postoj tak, že máte paže roztažené a jste standardně vydechnutí. Jako jednotky používejte nejlépe pokaždé centimetry. Obecně musí být jednotky vždy identické.

Kalkulátor

Vaše kategorie:

Váš obvod pasu:

Váš obvod boků (stejné jednotky jako u obvodu pasu):

Zadali jste špatný vstup do formuláře

Výsledek výpočtu

Hodnota vašeho WHR je

Jak dále postupovat

Pokud se vám cokoli nezdá, kontaktujte prosím příslušného odobrníka, nejlépe lékaře dietologa, případně výživového poradce či jiného experta. Tento index má pouze informativní charakter, bez bližšího vyhodnocení odborníkem z něho není možné dělat kvalifikované závěry.