Index tělesné hmotnosti (BMI)

Body mass index

Index tělesné hmotnosti, obvykle označovaný zkratkou BMI (z anglického body mass index) je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňující statistické porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou. Index se spočítá vydělením hmotnosti daného člověka druhou mocninou jeho výšky.

Upozorňujeme, že BMI vykazuje slabiny a proto nemůže být samostatně brán jako směrodatný ukazatel. Doporučujeme kontrolovat i zbývající indexy a případně kontaktovat experty.

Jak a kde měřit

Měření výšky: se provádí po drobném rozcvičení a při standardním nádechu. Při odečtu se dívejte horizontálně před sebe, hlavu nezvedejte. Jako hodnota se bere maximum. Zadávejte v metrech.

Měření hmotnosti: měří se ráno na lačno, postačí běžná osobní váha, zadávejte v kilogramech.

Vždy měřte přímo na tělu (ne přes oblečení). Jako jednotky používejte metry pro výšku a kilogramy pro hmotnost. Obecně musí být jednotky vždy identické.

Kalkulátor

Váše výška (v centimetrech):

Vaše hmotnost (v kilogramech):

Zadali jste špatný vstup do formuláře

Výsledek výpočtu

Hodnota vašeho BMI je a vaše BMI Prime je

Jak dále postupovat

Pokud se vám cokoli nezdá, kontaktujte prosím příslušného odobrníka, nejlépe lékaře dietologa, případně výživového poradce či jiného experta. Tento index má pouze informativní charakter, bez bližšího vyhodnocení odborníkem z něho není možné dělat kvalifikované závěry.