Index tvaru těla (ABSI)

A Body Shape Index

Index tvaru těla BSI (z anglického Body Shape Index) nebo aBSI (z anglického a Body Shape Index) je index pro shodnocení zdravotních rizik člověka způsobených jeho hmotností (včetně hmotnosti aktivní tkáně), výškou a obvodem pasu. Obecně se přijímá BSI jako lepší index, nežli široce využívaný BMI, neboť dokáže přesněji určit příslušná zdravotní rizika. Výhoda indexu je především to, že hodnotu vztahuje nejen k příslušným parametrům, ale také k věku. Průměrná hodnota pro každý věk byla publikována v článku od Nir Y. Krakauer a Jesse C. Krakauer, doi:10.1371/journal.pone.0039504 v roce 2012.

Vzorec pro výpočet ABSI indexu je ABSI = obvod pasu / (BMI na 2/3 kráte druhá odmocnina výšky). Vše v základních jednotkách SI (tj. metr a kilogram).

Jak a kde měřit

Obvod pasu: by měl být měřen vprostřed mezi spodním okrajem posledního hmatatelného žebra a vrcholem kosti kyčelní s využitím měřidla, které je odolné proti protahování, a pod tahem, jako by na měřidle bylo zavěšeno 100 g závaží.

Měření výšky: se provádí po drobném rozcvičení a při standardním nádechu. Při odečtu se dívejte horizontálně před sebe, hlavu nezvedejte. Jako hodnota se bere maximum.

Měření hmotnosti: měří se ráno na lačno, postačí běžná osobní váha, zadávejte v kilogramech.

Vždy měřte přímo na tělu (ne přes oblečení). Jako jednotky používejte nejlépe pokaždé centimetry. Obecně musí být jednotky vždy identické.

Kalkulátor

Vaše kategorie:

Váš věk:

Vaše výška (v centimetrech):

Obvod vašeho pasu (v centimetrech):

Vaše hmotnost (v kilogramech):

Zadali jste špatný vstup do formuláře

Výsledek výpočtu

Hodnota vašeho ABSI je

Jak dále postupovat

Pokud se vám cokoli nezdá, kontaktujte prosím příslušného odobrníka, nejlépe lékaře dietologa, případně výživového poradce či jiného experta. Tento index má pouze informativní charakter, bez bližšího vyhodnocení odborníkem z něho není možné dělat kvalifikované závěry.