O stránce kalkulátor tělesných indexů

Stránka vznikla za účelem poskytnutí jednoduchého rozhraní pro výpočet tělesných indexů, kterými jsou především BMI (body mass index), WHR (waist–hip ratio), WHtR (waist-to-height ratio), ABSI (a body shape index) a BFP (body fat percentage). Jejich znalost je důležitá především pokud hubnete či sledujete svoje kondiční schopnosti.

Znalost indexů je však nedostačující, pokud máte jakékoli podezření, že s vámi není cokoli v pořádku, navštivte prosím lékaře či jiného vhodného odborníka. Za případné zdravotní komplikace vzniklé chybou výpočtu na těchto stránkách nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

Provozovatel stránek

Provozovatelem stránek je zapsaný spolek Signiffer z. s. se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 22839925, spisová značka: L 20469 vedená u Městského soudu v Praze. Spolek je nezisková organizace specializující se na pomoc potřebným, šíření osvěty (nejen ve zdravotnictví a sociálních službách) a další neziskové aktivity.

Své případné připomínky, podněty apod. nám pište na adresu elektronicke posty: info (z) calculations (t) com

Prohlášení

Provozovatel se zříká jakékoli zodpovědnosti za případné chyby na stránkách. Zároveň se zříká nároku na finanční odměnění za na stránkách poskytované služby. Provozovatel nesbírá osobní údaje, cookies soubory ani nic jiného. Stránky fungují čistě s využitím JavaScriptu, na server se žádné zadané údaje neposílají.

Stránky je možné volně, zdarma a bez omezení využívat k libovolným účelům (vzdělávácím, osobním a jiným). Je však zakázáno stránky či jakoukoli jejich část zneužívat, konat jejich prostřednictvím nebo s jejich pomocí, jakékoli nezákoné, neetické a jiné jednání, které je neslučitelné s dobrými mravy.

Na stránkách jsou využity texty z Wikipedie, při jejich opětovném užití je třeba citovat a zachovat příslušnou licenci. Na stránkách je využito logo ze serveru freepik, při opětovném užití je taktéž třeba citovat a zachovat příslušnou licenci